אינדקס מזיקים

אינדקס מזיקים

דבורים
פשפש המיטה
פסוקאים
תיקן אמריקאי
סקביאס
נמלת האש
נמלים
צרעה גרמנית
צרעה מזרחית
פרעושים
קרציות
כיני יונים
עטלפים
רב רגל שחור
עכבר מצוי
חולדת העליות המצויה
חולדת החוף
חולד
תיקן גרמני
דג הכסף זנזיף
תיקן חום פסים
טרמיטים
תיקנים
זבוב החול
עש הבגדים
טפילים
נדלים
עקרבים
מלדרה מטרידה (חומייני)
מכרסמים