אלבר סופר- תרכיז מתחלב להדברת עשבים רחבי עלים

אלבר סופר

תרכיז מתחלב להדברת עשבים רחבי עלים

אלבר סופר (תרכיז מתחלב) של חומצת – 2,4D קוטל עשבים בררני מקבוצת תרכובות הפנוקסי, להדברת עשבים רחבי עלים.

אלבר יעיל  צמחים רחבי עלים, אך אינו מדביר עשבים ממשפחת הדגניים. יעילות הטיפול אינה נפגעת על ידי גשם היורד מספר שעות לאחר הטיפול,

אך יש להמנע מריסוס אם צפוי גשם מיידי.

אין לתת יותר משלושה טיפולים בעונה.

הוראות שימוש